top of page

Muriel Cooper

Muriel Cooper (1925-1994) va treballar durant quatre dècades al Massachusetts Institute of Technology com a dissenyadora gràfica, professora i investigadora.

 

Va ser la directora d'art de l'editorial de l'Institut, la famosa MIT Press, on va donar forma a nombrosos llibres essencials per a la història de l'art i l'arquitectura contemporània. També va ser l'autora de l'icònic logotip de l'editorial que segueix utilitzant-se en l'actualitat.

 

Les arrels del seu llenguatge visual estan en la tradició tipogràfica suïssa, a l'igual que la majoria dels grafistes a Europa i Amèrica dels anys seixanta i setanta. Muriel Cooper va heredar els elements més habituals i identificables del disseny suís: la preferència per les fonts sans serif (Standard, Univers, Helvetica) i l'ús d'una retícula modular subjacent per organitzar text i imatge.

 

En 1974 va fundar el Visible Language Workshop, un laboratori d'idees al voltant de noves formes de comunicació gràfica. Muriel Cooper va ser una pionera en la transició de l'impremta a les primeres exploracions de la tipografia digital.

Muriel Cooper (1925-1994) trabajó durante cuatro décadas en el Massachusetts Institute of Technology como diseñadora gráfica, profesora e investigadora.

 

Fue directora de arte en la editorial del Instituto, la famosa MIT Press, donde dio forma a numerosos libros esenciales para la historia del arte y la arquitectura contemporánea. También fue autora del icónico logotipo de la editorial que sigue usándose en la actualidad.

 

Las raíces de su lenguaje visual están en la tradición tipográfica suiza, al igual que las de la mayoría de diseñadores gráficos en América y Europa en los años sesenta y setenta. Muriel Cooper heredó los elementos más habituales e identificables del diseño suizo: la preferencia por las fuentes sans serif (Standard, Univers, Helvetica) y el uso de una retícula modular subyacente para organizar texto e imagen.

 

En 1974 fundó el Visible Language Workshop, un laboratorio de ideas alrededor de nuevas formas de comunicación gráfica. Muriel Cooper fue una pionera en la transición de la imprenta a las primeras exploraciones de la tipografía digital.

 

“Cooper’s design work at the Office of Publications and MIT Press favored simple forms, clean visuals, and lots of Helvetica—a direct lineage of Bauhaus design style and Swiss modernism. Cooper’s admiration of the Bauhaus school was also apparent in the structure of VLW [Visible Language Workshop]—nicknamed the “latter-day Bauhaus”—where Cooper brought in students of varying backgrounds, like architects, artists, graphic designers, engineers, computer scientists, to collaborate on experimental design ideas. The multidisciplinary environment produced a kind of hybrid design that presaged the role of contemporary and digital designers.”

Madeleine Morley. "Looking Back on Muriel Cooper’s Visions of the Future". AIGA Eye on Design, December 5th, 2019 

https://eyeondesign.aiga.org/muriel-coopers-visions-of-a-future/

SU_1
SU_2
SU_3
SU_4
SU_5
bottom of page