top of page

Neville Brody & The Face

La revista britànica The Face va ser precursora d'un nou llenguatge visual que va tenir una gran influència en la dècada de 1980. El dissenyador que va definir el seu aspecte va ser Neville Brody qui, entre 1981 i 1986, va ser el director d'art de la publicació. The Face presentava reportatges de música, art i moda que copsaven l'estil del moment i dictaven les tendències que calia seguir als joves que aspiraven a ser moderns.

El grafisme de Neville Brody estava influenciat per les formes geomètriques dels artistes constructivistes, especialment Rodchenko, i per l'actitud experimental i subversiva del dadaisme. Els dissenys creats per The Face aportaven una imatge gràfica unitaria a la revista. Els titulars, elaborats acuradament a mà, estaven en sintonia amb el contingut dels articles. La innovadora direcció artística de Brody va introduïr una tipografia dinàmica, amb diferents tipus de lletra en la mateixa pàgina i potents accents visuals per realçar l'impacte de la fotografia.

The Face va esdevenir el prototip del que havia de ser una revista moderna i la seva estètica contundent va ser molt imitada al llarg dels anys 80 del segle passat.

La revista británica The Face fue precursora de un nuevo lenguaje visual que tuvo gran influencia en la década de 1980. El diseñador que definió su aspecto fue Neville Brody quien, entre 1981 y 1986, fue el director de arte de la publicación. The Face presentaba reportajes de música, arte y moda que captaban el estilo del momento y dictaban las tendencias que había que seguir a los jóvenes que aspiraban a ser modernos.

 

El grafismo de Neville Brody estaba influenciado por las formas geométricas de los artistas constructivistas, especialmente Rodchenko, y por la actitud experimental y subversiva del dadaismo. Los diseños creados para The Face aportaban una imagen gráfica unitária a la revista. Los títulares, elaborados cuidadosamente a mano, estaban en sintonía con el contenido de los artículos. La innovadora dirección artística de Brody introdujo una tipografía dinámica, con diferentes tipos de letra en la misma página y potentes acentos visuales para realzar el impacto de la fotografía.

 

The Face se convirtió en el prototipo de lo que debía ser una revista moderna y su estética contundente fue muy imitada a lo largo de los años 80 del siglo pasado.

“Brody is most often linked with The Face, an iconoclastic publication launched in 1980 that documented London’s burgeoning youth culture, reporting on the commingled art, fashion, celebrity, and music scenes and becomming a trendsetting instrument in itself. The Face spoke to a generation that disdained the standards of establishment tastemakers, adopting an aesthetic that was more mass-market than upper class. As the magazine’s art director from 1981 to 1986, Brody upended the conventions of stuffy periodical design, with hand-drawn or mixed-up typefaces and oddly cropped images. The in-your-face, punk influenced style established an unforgettable visual identity that became the prototype of what a modern magazine could (or should) look like.”

Steven Heller. “The PoMo brouhaha”. In Judith Gura, Postmodern design complete. London: Thames and Hudson, 2017 (p. 284)

ancla_1
ancla_2
ancla_3
ancla_4
Ancla 5
Ancla 6
Ancla 7
Ancla 8
Ancla 9
bottom of page