top of page

Elizabeth Friedlander

Elizabeth Friedlander (1903-1984) va ser una dissenyadora gràfica, tipògrafa i cal·lígrafa d'origen alemany. L'any 1939 es va instal·lar a Londres on va desenvolupar gran part de la seva activitat professional.

És autora de la tipografia "Elisabeth" creada a Berlín el 1933 i de nombrosos dissenys per a llibres d'editorials angleses. A partir de 1949 va col·laborar amb Penguin Books on Jan Tschichold li va encarregar el disseny de les cobertes de la col·lecció Penguin Scores, una sèrie de partituras en format apaisat decorades amb papers estampats.

En altres cobertes va demostrar la seva habilitat per la cal·ligrafia amb composicions a base d'orles i lletres dibuixades.

Elizabeth Friedlander va ser una dona pionera en el món de la tipografia i les arts gràfiques. Coneixedora de les arrels de l'ofici, la seva obra s'inscriu dintre de la tradició clàssica que va conviure amb l'avantguarda al llarg del segle XX.

Elizabeth Friedlander (1903-1984) fue una diseñadora gráfica, tipógrafa y calígrafa de origen alemán. En 1939 se instaló en Londres donde desarrolló gran parte de su actividad profesional.

​Es autora de la tipografía "Elisabeth" creada en Berlín en 1933 y de numerosos diseños para libros de editoriales inglesas. A partir de 1949 colaboró ​​con Penguin Books donde Jan Tschichold le encargó el diseño de las cubiertas de la colección Penguin Scores, una serie de partituras en formato apaisado decoradas con papeles estampados.

​En otras cubiertas demostró su habilidad por la caligrafía con composiciones a base de orlas y letras dibujadas.

​Elizabeth Friedlander fue una mujer pionera en el mundo de la tipografía y las artes gráficas. Conocedora de las raíces del oficio, su obra se inscribe en la tradición clásica que convivió con la vanguardia a lo largo del siglo XX.

“Elizabeth Friedlander was one of the group of gifted designers who came to Britain as refugees from Nazi Germany in the thirties and made their mark on British printing. Se has perhaps been unfairly overlooked and little was known of her life before or after the twenty-two years she lived in England. Here, her name is associated with the elegant 'Elizabeth' typeface she designed for Bauer in pre-Nazi Germany and with her work for the Curwen Press and Penguin Books. There are admirers of her patterned papers and of the borders and fleurons she designed for Linotype and the Monotype Corporation.”

Pauline Paucker. New borders: the working life of Elizabeth Friedlander. Oldham: Incline Press, 1998 

ancla_1
ancla_2
ancla_4
ancla_3
bottom of page