top of page

Le Corbusier

Una de les facetes més rellevants de l’obra de Le Corbusier és la creació de llibres dels quals no només va ser l’autor del contingut sinó també el responsable de la composició gràfica.

 

La seva producció editorial s’inicia amb Étude sur le mouvement d’art décoratif en Allemagne (1912) i es tanca amb L’Atelier de la recherche patiente (1960) on fa un compendi de la seva obra i, en un capítol final, s’atribueix una bibliografia de 35 títols.

Per Le Corbusier els llibres són, sobre tot, un mitjà de disseminació d’idees més propi de la producció en sèrie que no pas de l’activitat artística associada a la bibliofilia. Els llibres que produeix presenten la seva obra com una síntesi de les arts. Arquitectura, urbanisme i art es fusionen en superposicions de fotografies, il·lustracions, text i taques transparents de colors que creen associacions evocadores.

Els seus llibres són artefactes extraordinaris que recullen un ideari arquitectònic cabdal del segle XX.

Una de las facetas más relevantes de la obra de Le Corbusier es la creación de libros de los cuales no solo fue el autor del contenido sino también el responsable de la composición gráfica.

 

Su producción editorial se inicia con Étude sur le mouvement d’art décoratif en Allemagne (1912) i se cierra con L’Atelier de la recherche patiente (1960) donde hace un compendio de su obra y, en un capítulo final, se atribuye una bibliografía de 35 títulos.

Para Le Corbusier los libros son, sobre todo, un medio de diseminación de ideas más propio de la producción en serie que de la actividad artística asociada a la bibliofilia. Los libros que produce presentan su obra como una síntesis de las artes. Arquitectura, urbanismo y arte se fusionan en superposiciones de fotografias, ilustraciones, texto y manchas transparentes de color que crean asociaciones evocadoras.

Sus libros son artefactos extraordinarios que recogen un ideario arquitectónico capital del siglo XX.

“Le Corbusier thought of his books and journals as series, publishing the covers as sets in his Oeuvre complète in the same way he did with his projects and and buildings. The book and the journal were intimately part of his architectural practice (…) 79 books, catalogues and pamphlets + 511 articles + 55 journal issues edited. Le Corbusier was writing before he was designing and never stopped writing in an unending polemic. No architect ever produced anywhere near so many books.”

Beatriz Colomina. “Vers une architecture médiatique”. Le Corbusier: the art of architecture. Weil am Rhein: Vitra Design Museum, 2007 (p. 249, 252)

SU_1
SU_2
SU_3
bottom of page