top of page

Katsumi Komagata

L'obra del dissenyador japonès Katsumi Komagata destaca pel seus llibres per a infants creats a partir de la dècada de 1990. Amb una sensibilitat afí a la del mestre Bruno Munari, el seus llibres conviden a observar les coses amb una mirada nova.

Komagata juga amb els contrastos, les proporcions, el ritme i el moviment. Els llibres de Komagata expressen

sensacions més enllà de la paraula, mostrant punts de vista diversos que flueixen lliurement. Sovint només mostra un detall de l'objecte il·lustrat de manera que el lector ha de reconstruir mentalment les parts omeses. El buit és tan eloqüent com la imatge representada.

Les coses fràgils, petites i delicades constitueixen el motiu preferit dels seus llibres: un petit arbre, els núvols, la transparència, els colors canviants de la natura i les emocions que ens provoca el món que ens envolta.

La obra del diseñador japonés Katsumi Komagata destaca por sus libros para niños creados a partir de la década de 1990. Con una sensibilidad afín a la del maestro Bruno Munari, sus libros invitan a observar las cosas con una mirada nueva.

Komagata juega con los contrastes, las proporciones, el ritmo y el movimiento. Los libros de Komagata expresan sensaciones más allá de la palabra, mostrando puntos de vista diversos que fluyen libremente. A menudo solo muestra un detalle del objeto ilustrado de manera que el lector ha de reconstruir mentalmente las partes omitidas. El vacío es tan elocuente como la imagen representada.

Las cosas frágiles, pequeñas  y delicadas constituyen el motivo preferido de sus libros: un pequeño árbol, las nubes, la transparencia, los colores cambiantes de la naturaleza y las emociones que nos provoca el mundo que nos rodea.

SU_1
SU_2
SU_3
SU_4
bottom of page