Ladislav Sutnar. Král Uhel / Upton Sinclair. Druzstevní práce, 1932