top of page

Elaine Lustig Cohen

Elaine Lustig Cohen va iniciar la seva carrera professional a l'estudi d'Alvin Lustig. Després de la mort d'aquest, l'any 1955, va continuar en solitari dissenyant cobertes de llibres per a diverses editorials a més d'altres clients lligats al món de la cultura.

 

El seu estil, fermament arrelat en l'estètica de l'avantguarda europea, va ser sensible a les tendències artístiques de principis de la dècada de 1960 amb propostes que denoten la influència del minimalisme i de l'art cinètic.

 

Amb Arthur Cohen va fundar la llibreria antiquària Ex Libris especialitzada en els moviments artístics d'entreguerres. Va ser una institució pionera en la recuperació, documentació i difusió de llibres i impresos efímers d'aquella època. A més de les tasques de recerca, Elaine va encarregar-se de la composició gràfica dels catàlegs de la llibreria.

 

A partir de 1970 va abandonar progressivament el disseny gràfic per centrar-se en les arts plàstiques.

Elaine Lustig Cohen inició su carrera profesional en el estudio de Alvin Lustig. Después de la muerte de éste en el año 1955, continuó en solitario diseñando cubiertas de libros para diversas editoriales además de otros clientes ligados al mundo de la cultura.

Su estilo, firmemente enraizado en la estética de la vanguardia europea, se hizo sensible a las tendencias artísticas de principios de la década de 1960 con propuestas que denotan la influencia del minimalismo y del arte cinético.

Con Arthur Cohen fundó la librería anticuaria Ex Libris especializada en los movimientos artísticos de entreguerras. Fue una institución pionera en la recuperación, documentación y difusión de libros e impresos efímeros de esa época. Además de las tareas de investigación, Elaine se ocupó de la composición gráfica de los catálogos de la librería.

A partir de 1970 fue abandonando progresivamente el diseño gráfico para centrarse en las artes plásticas.


 

“Building on her knowledge of forgotten 20th-century avant-garde typography, she paid homage to the past without mimicking it. A knowing eye might notice telltale signs of The New Typography and modernist painting, curiously meshed together and interpreted separately. Eclecticism reigned. She developed her own palette, type preferences and personal glyphs. She savored the meditative pleasure of assembling paste-ups and refining the details. Her work depended on accidents. Her design was akin to creating a painting or collage—it was a puzzle, and playfulness was evident even in her most rationalist work. Book title pages extended over spreads, unconventional at the time. The pages were modeled on film, building up speed and motion as type stretched over pages. Elaine had found her design comfort zone.”

Steven Heller. Elaine Lustig Cohen. New York: American Institute of Graphic Arts, 2011 https://www.aiga.org/medalist-elainelustigcohen/

EX_1
EXP_2
EXP_3
bottom of page