Le Corbusier. Ronchamp. Suttgart: Gerd Hatje, 1957

“En un primer moment, ‘Les carnets de la recherche patiente’ no responen a un concepte de col·lecció ben definit: les indicacions relatives als diferents volums imaginats presenten una gran diversitat de continguts. La col·lecció, tal com la plantejava l’arquitecte, en principi podia acollir tant el catàleg d’una exposició com un opuscle consistent en la reedició d’un article del passat, tant una obra que s’ocupés d’un tema d’urbanisme com un llibre dedicat a la seva obra plàstica. Aparentment, no es cercava pas la unitat del format (cosa que confirmen els dos volums editats, Une petite maison i Ronchamp, de dimensions i d’aparenca totalment diferents).”

Le Corbusier et le livre: edicions originals dels llibres de Le Corbusier. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2005 (p. 193, 195)