top of page

Fré Cohen

Fré Cohen (1903-1943) va ser una dissenyadora holandesa compromesa amb el moviment obrer i autora del grafisme de nombroses publicacions socialistes. També va treballar com a grafista en l'Ajuntament d'Amsterdam i va dissenyar cobertes de llibres per a diverses editorials de la ciutat.

La seva obra gràfica parteix de l'estil autòcton d'arrel expressionista promogut per la revista Wendingen amb el seus característics ornaments geometritzants a base de línies i elements tipogràfics. Però, igual que la revista al llarg de la seva vida editorial, les creacions de Fré Cohen van ser permeables a les noves tendències estètiques de les primeres dècades del segle XX amb influències de l'Art Déco i la Nova Tipografia.

Va ser víctima de la seva doble condició de dona jueva i militant d'esquerres. Es va suïcidar poc després de ser arrestada per l'exèrcit nazi durant la invasió dels Països Baixos.

La seva obra forma part de les col·leccions de prestigioses institucions com ara el Museum of Modern Art de Nova York, el Stedelijk Museum i l'International Institute of Social History d'Amsterdam.

Fré Cohen (1903-1943) fue una diseñadora holandesa comprometida con el movimiento obrero y autora del grafismo de numerosas publicaciones socialistas. También trabajó como grafista en el Ayuntamiento de Amsterdam y diseñó cubiertas de libros para diversas editoriales de la ciudad.

Su obra gráfica parte del estilo autóctono de raiz expresionista promovido por la revista Wendingen con sus característicos ornamentos geometrizantes a base de lineas y elementos tipográficos. Pero, igual que la revista a lo largo de su vida editorial, las creaciones de Fré Cohen fueron permeables a las nuevas tendencias estéticas de las primeras décadas del siglo XX con influencias del Art Déco y la Nueva Tipografía.

Fue víctima de su doble condición de mujer judía y militante de izquierdas. Se suicidó poco después de ser arrestada por el ejército nazi durante la invasión de los Paises Bajos.

Su obra forma parte de la colección de prestigiosas instituciones como, por ejemplo, el Museum of Modern Art de Nueva York, el Stedelijk Museum i el International Institute of Social History de Amsterdam.

 

“Although never considered a monumental force in her own right, Fré Cohen was highly influenced by the Wendingen style and played an important part in the development of Dutch graphic design. She was born in 1903, the oldest of three children in a Jewish diamond-cutter's family in Amsterdam (...) She joined the AJC (Workers' Youth Center), the youth organization of the S.D.A.P. (Social Democratic Worker's Party) and designed printed material for them as well as for other socialist organizations (...) Cohen's first significant typographic designs were AJC publications, mainly in the Wendingen manner using heavy lines, bold typefaces, and ornaments constructed from typographic material. She was also doing design work for the city of Amsterdam before completing school, and had produced her first printed piece for the municipal printing office in 1925 (...) Although Cohen experimented with photomontage in the 1930s after encountering the work of Schuitema and Zwart, she was little affected by the trend toward functional typography taking place around her. She deftly adapted the Wendingen approach to government and socialist publications and never wavered as an adherent of Wijdeveld's design philosophy. Her suicide after being arrested by the Nazis in 1943 brought the Wendingen style to a final conclusion.”

Alston W. Purvis, Cees W. de Jong. Dutch graphic design: a century of innovation. London: Thames and Hudson, 2006 (p. 111)

SU_1
SU_2
SU_3
SU_4
SU_5
SU_6
bottom of page